MAAK ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

WACHTWOORD VERTEGEN

*

Nieuws

Verzekering voor JBN leden

jbn logo
Verzekering voor JBN leden
Onlangs is Judo Bond Nederland een samenwerking aangegaan met de verzekeraar Aon Nederland.
Vanaf begin dit jaar heeft de judobond voor al haar aangesloten verenigingen (waar onder Yoshikai) en al haar leden een collectieve bedrijfsaansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten.

wat houdt dit in voor onze leden?
Omdat verzekeringen vaak hele lange lappen onbegrijpelijke taal bevatten, maar deze tekst wel belangrijk is, hebben we geprobeerd de tekst duidelijk voor de leden te maken. Daarom hebben we belangrijke passages uitgelicht zodat iedereen weet wat wel en niet verzekerd is.Wij hopen natuurlijk dat u nooit de verzekering hoeft aan te spreken, maar het is wel belangrijk dat u weet hoe de verzekering in elkaar zit.

LET OP: Klein leed zoals bijvoorbeeld het verliezen van een sporttas met inhoud of kapot vallen van fotocamera, hoe vervelend het ook is, valt NIET onder de verzekering.


Collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
De aangesloten verenigingen en alle individuele leden kunnen om allerlei redenen aansprakelijk worden gesteld.
Met de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de judobond zijn zij verzekerd tegen zaak schade, personenschade en eventuele schade die hieruit voorkomt (gevolgschade).


Primaire en secundaire dekking
Naast een primaire dekking voor de aangesloten verenigingen, zijn alle individuele leden ook meeverzekerd onder deze polis middels een secundaire dekking. Dit houdt dat indien de schade verzekerd is op zijn/haar aansprakelijkheidsverzekering particulieren deze dan altijd voorgaat en de schade bij die verzekering ook als eerste gemeld moet worden. Als er geen verzekering is dan kan in tweede instantie een beroep worden gedaan op de verzekering van de vereniging.

Beknopt treft u onderstaand nog andere informatie aan.

Verzekerden zijn o.a.:
• het bondsbestuur en districten en het bestuur e.d.
• verenigingen
• leden, vrijwilligers en anderen (bv leraar), waaronder niet worden begrepen commerciële exploitanten, sponsors etc., die deelnemen aan door de JBN c.q. de daarbij aangesloten verenigingen en organisatiecomités georganiseerde gezamenlijke trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland,
• scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers e.d. in opdracht van de judobond of verenigingen

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van:
• door of namens judobond aangewezen leden die deelnemen aan door of namens collega-sportbonden of derden georganiseerde trainingen, evenementen (o.a. zeskampen of dergelijke), wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. in en buiten Nederland
• bij de JBN aangesloten scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers e.d. tijdens hun activiteiten bij die evenementen.
• de bij JBN aangesloten sportscholen


Activiteiten
De activiteiten van de verzekerden zijn:
Promotie en coördinatie van judo/jiujitsu/aikidowedstrijden, - demonstraties, -circuits, -competitites, -kampioenschappen etc. welke plaatsvinden in Nederland, alsmede het (laten) organiseren daarvan.

Schade onderling
De aansprakelijkheidsverzekering kan alleen uitkeren wanneer iemand een onrechtmatige daad heeft begaan. Bij sport en spel ontbreekt vaak deze onrechtmatigheid omdat er bepaalde risico’s aan sport en spel vast zitten. Dit houdt dat voor schade toegebracht aan deelnemers onderling, waaronder begrepen spelers, trainers en coaches e.d., geen uitkering kan worden gedaan vanwege het ontbreken van aansprakelijkheid.


 


Collectieve ongevallenverzekering

Tijdens het sporten of verrichten van werkzaamheden voor de vereniging of sportschool (t.b.v judo, jiujitsu en aikido) kunnen leden of vrijwilligers een ongeluk krijgen. Bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg, vindt een uitkering plaats aan de gedupeerde of diens nabestaanden.

Verzekerden:
Leden, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en andere personen i.v.m. sportschool/ verenigingsactiviteiten t.b.v. judo, jiujitsu en aikido.

Omvang dekking
Tijdens de sport inclusief de reistijd ‘komen van en gaan naar’.


 

Meer informatie
Meer informatie over de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering is binnenkort te vinden op de internetsite van verzekeringspartner Aon: www.sportverzekeringen.nl.

Wie is Aon
Aon Nederland is ’s werelds grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Door bemiddeling en samenwerking met verzekeraars vindt Aon steeds de beste oplossing in de markt, vaak door middel van volmachten van verzekeraars. In dat geval neemt Aon de administratie, schadeafhandeling, incasso, marketing en ICT op zich. Verzekeraars fungeren dan als risicodrager, maar zijn verder niet in het proces betrokken. Aon voegt in de klantrelatie ook kennis toe op het gebied van risicomanagement en adviseert over ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving en voert campagnes uit om verzekeringsoplossingen te promoten.

TOP