MAAK ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

WACHTWOORD VERTEGEN

*

Waarom judo?

JUDO ; een gezonde geest in en gezond lichaam

Door middel van judolessen wordt het beweeggedrag van kinderen gestimuleerd en verbeterd. Respect, normen en waarden lopen als een rode draad door de lesprogramma’s. Het middel dat wordt ingezet om de doelstellingen te realiseren, is de judoles.

Waarom Judo ?

Judo werd 150 jaar geleden ontwikkelt door de japanner Jigoro Kano. Hij ontwikkelde deze methode als meerwaarde voor de opvoeding met als doel zowel het lichaam als de geest te trainen. Judo vertaald betekent zachte weg, wat uitgelegd kan worden als een methode die zoveel mogelijk gebruik maakt van de kracht van de ander.

Judo kan worden beoefend als zenkunst, krijgskunst, wedstrijdsport en als een zeer leerzaam stoeispel.

Kano illustreerde het principe van meegeven als volgt; ‘Bij zware sneeuwval breken de oude takken van een boom onder de zware sneeuwlast. Jonge takken buigen daarentegen, waarna de opgehoopte sneeuw op de grond terechtkomt. Daarna kunnen de takken zich onbeschadigd en ongebroken oprichten.’

Vergelijk deze takken eens met de zware last waar menig kind onder gebukt kan gaan. Mentaal bezwijken ligt voor de hand. Door efficiënt om te leren gaan met krachten die op ons inwerken kunnen we leren ons evenwicht (fysiek en mentaal) te bewaren.

Judo als middel

Judo wordt vaak ingezet als middel vanwege de vormende waarde van de sport. Uit onderzoek blijkt dat de judosport een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de sociale competentie bij jongeren. Het boek ‘zin en betekenis van sport’ door Paul Verweer (2005) en de doctoraal scriptie ‘Sociaal competent door judo’, door Toos van Belzen (2003) beschrijft de positieve resultaten van judo als middel. Het onderstaande is gebaseerd op de beide publicaties:

Samenwerken en vertrouwen

Het beoefenen van de judosport leidt tot meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Door verplicht samen te werken, leer je elkaar te vertrouwen en leer je op een goede manier met elkaar om te gaan. Door een val te leren breken verklein je de angst om jezelf pijn te doen. Dit geeft zelfvertrouwen.

Normen en waarden

Door sport (judo) in te zetten als middel kan een belangrijke impuls gegeven worden aan het leren omgaan met regels, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en maatschappelijke normen. In de eerste judoles wordt duidelijk gemaakt dat je elkaar geen pijn mag doen, dat je samen moet werken met je tegenstander en dat je respect voor elkaar moet hebben.

Motorische vaardigheden

Vaak worden kinderen met een motorische achterstand minder snel geaccepteerd in een klas. De judosport heeft een grote vormende waarde en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de sociale competentie bij jeugdigen. Deze positieve bijdrage komt tot stand door drie kenmerken van judo:

  • Het individuele karakter;
  • het noodgedwongen samenwerken;
  • het fysieke element

Judo etiquette

Daarnaast zijn er de specifieke judo-oefeningen, regels en etiquette die, anders dan bij andere vechtsporten, bijdragen aan de verbetering van de sociale competentie.

Concluderend

Ieder kind, iedere ouder en iedere (basis)school kan ik aanraden kennis te maken met het judo ter versterking van het bewustzijn van een kind in zijn sociale omgeving. U zult versteld staan van het plezier en gemak waarmee men leert te ZIJN !

TOP