MAAK ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

WACHTWOORD VERTEGEN

*

Gedragsregels op en om de tatami

Op en om de judomat gelden een aantal regels. Deze regels zijn opgesteld ten gunste van de kwaliteit van de les en het plezier in de sport van de judoka/jiu-jitsuka zelf en van de andere judoka/jiu-jitsuka. Alhoewel deze regels voor velen als vanzelfsprekend worden ervaren, achten wij het toch noodzakelijk deze spelregels duidelijk te formuleren.

 • Je gaat met de bezittingen van anderen om, zoals je graag zou hebbben dat er met jouw bezittingen omgegaan wordt.
 • Op tijd in de les verschijnen is belangrijk,

 

 • Na het betreden van de zaal (zeker waneer je in de zaal bent en er is nog een les bezig) dan, 
   • Neem je rustig langs de kant plaats,
   • Wordt er niet gekletst of op andere manier lawaai gemaakt dat de les verstoord,
   • Wordt er niet gevoetbald, tikkertje gespeeld in de kleedkamer of de zaal naast de judomat.

 

 • Sportzalen en kleedkamers worden dus net zo achtergelaten als dat ze aangetroffen zijn!
   • Toiletten worden dus niet verstopt met toiletpapier.
   • (verpakkingen van) traktaties vinden wij niet in de kleedkamer maar in de prullenbak
   • er wordt niet op de muren of wanden geschreven of gekrast

Bedenk je hoe je je zelf zou voelen wanneer je schoenen in de prullenbak vindt, je mooie fiets in de hoek gesmeten of bekrast terug zou vinden.

Maar helaas komt het steeds vaker voor dat de onrust in de les, in de vorm van geluid, van buiten de mat komt. Daarom zijn we nu ook met genoodzaakt regels op te stellen ook voor iedereen die in de zaal is maar GEEN les heeft.

Vanaf de zijlijn / bank / tribune een dusdanige opstelling gewenst dat daar door anderen geen hinder van wordt ondervonden.

 

 • Het bezichten van de judo of jiu jitsu les door ouders / verzorgers / broertjes / zusjes.
   • Dus in de zaal geen gesprekken (ook geen telefoongesprekken) voeren, natuurlijk heeft u elkaar veel te vertellen, maar doe dit bijvoorkeur even in een kleedkamer of andere ruimte zodat de anderen in de zaal daar geen hinder van ondervinden!
   • Telefoons staan uit of op trilstand.
   • Broertjes of zusjes niet laten rennen door de zaal (of de zaal ernaast) , want dat leidt af.
   • Ook liever niet coachen langs de kant tijdens de trainingen.

 

 • Er gelden drie waarschuwingen in de les, wordt hieraan willens en wetens geen gehoor gegeven, wordt de band die je draagt tijdelijk ingewisseld voor een witte band. De eigen band wordt weer terug gegeven op het moment dat de judoka of jiu- jitsuka duidelijk het in de les wenselijke gedrag heeft laten zien.

        Dit alles om de concentratie in de les voor alle deelnemers te verhogen.

  

 • Aan overtredingen van de bovengenoemde regels door de judoka wordt dezelfde reeds eerder genoemde sanctie gekoppeld.

 

 • Judo of Jiu-Jitsu beoefenen we OP de mat en absoluut NIET buiten de mat

 

Laten we vooral voorop stellen dat we de interesse in de ontwikkeling van uw zoon of dochter enorm waarderen, daarom achten wij het zeer belangrijk dat gedurende het lesuur het om 'hen' draait en hun specifieke ontwikkeling. De normen en waarden die we hierboven benoemen zijn dus bedoeld om de concentratie in de les voor de leerlingen te verhogen.

Wanneer het om de een of andere reden lastig blijkt te zijn te conformeren aan het bovengestelde verzoeken wij u, in het belang van uw eigen zoon of dochter, het bezichtigen van de les achterwege te laten.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie en daarmee uw steun en bijdrage om dit mogelijk te maken ! 

 

Alvast bedankt voor de medewerking !

 

Namens het Yoshi Kai team.

TOP